Firma BHP-EXPERT jest jednostką organizacyjną prowadzącą działalność szkoleniową w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Przeprowadzamy szkolenia BHP w Wąbrzeźnie w siedzibie firmy, ale również na terenie całego kraju w miejscu docelowym zleconym przez klienta. Szkolenia BHP prowadzone są zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA GOSPODARKI I PRACY z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860).Nasi instruktorzy do każdego kursu podchodzą indywidualnie. Każde szkolenie ma swój opracowany program szkoleniowy oraz odpowiednio dobraną prezentację, aby w sposób rzetelny i przejrzysty omówić daną tematykę. Każde szkolenie jest odpowiednio udokumentowane, na koniec przeprowadzony jest egzamin, a potwierdzeniem ukończenia szkolenia jest wydany certyfikat zgodnie ze wzorem rozporządzenia.
Możemy zaoferować Państwu następujące szkolenia:

 • Szkolenie wstępne instruktaż ogólny
 • Szkolenie wstępne instruktaż stanowiskowy
 • Szkolenie okresowe dla pracodawców wykonujących zadania służby bhp
 • Szkolenie okresowe dla pracodawców i osób kierujących pracownikami
 • Szkolenie okresowe dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
 • Szkolenie okresowe dla pracowników inżynieryjno-technicznych
 • Szkolenie okresowe dla służb bhp
 • Szkolenie okresowe dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych
 • Szkolenie bhp z metod prowadzenia instruktażu
 • Szkolenie bhp z zakresu zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników
 • Szkolenie bhp z udzielania pierwszej pomocy i obsługi apteczek
Kontakt