Zgodnie z zapisem Kodeksu Pracy każdy pracodawca - zatrudniający chociażby jedną osobę - ma obowiązek wyznaczenia pracowników odpowiedzialnych za udzielanie pierwszej pomocy w zakładzie pracy. Tym samym osoby te muszą być przeszkolone z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej.

BHP-EXPERT organizuje profesjonalne szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę i zakończone wydaniem odpowiedniego certyfikatu potwierdzającego uzyskanie odpowiedniej wiedzy o praktyki z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie prowadzimy w dwóch etapach, części teoretycznej, która omawia szeroki zakres działań oraz części praktycznej, w której uczestnicy pogłębiają swoją wiedzę praktyczną przy pomocy niezbędnych pomocy m.in. profesjonalnych fantomów. Ponadto obsługują defibrylator ćwiczeniowy i poznają różne techniki postępowania z poszkodowanymi.

Kontakt