Firma BHP-EXPERT oferuje Państwu doradztwo w zakresie zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa w Państwa firmie. Dzięki nam właściciel na każdym kroku swojej działalności będzie mógł skonsultować wszelkiego rodzaju działania związane czy to z produkcją, czy z relacjami między pracownikami. Kierujemy swoją ofertę do wszystkich przedsiębiorców poszukujących kompetentnego i rzetelnego partnera wspierającego przedsiębiorcę swoją wiedzą, doświadczeniem, praktyką, a także osobę trzymającą pieczęć nad właściwą realizacją obowiązków z zakresu prawa pracy i bezpieczeństwa i higieny pracy. Stawiane przez nas wymagania, każde działanie, zaproponowane rozwiązania opieramy na aktualnie obowiązujących przepisach.
Obsługa BHP przeprowadzana jest zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 czerwca 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy.Osoby pełniące zadania tej służby posiadają bogaty bagaż doświadczeń, odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do pracy na stanowisku specjalisty ds. BHP.
W ramach kompleksowej obsługi BHP zapewniamy:

 • Przeprowadzenie audytu BHP zgodnie z obowiązującymi przepisami- przedsiębiorca otrzymuje kompletną listę kontrolną wraz z wnioski i zaleceniami w odniesieniu do konkretnych przepisów prawnych
 • prowadzenie szkoleń wstępnych oraz okresowych w zakresie BHP
 • reprezentowanie pracodawcy w sytuacji kontroli organów nadzoru nad warunkami pracy
 • przeprowadzenie kontroli warunków pracy
 • sporządzanie okresowych analiz stanu BHP
 • doradztwo w zakresie przepisów oraz zasad BHP
 • analizę i ocena ryzyka zawodowego
 • udział w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju zakładu pracy w zakresie BHP
 • udział w przekazywaniu do użytkowania nowo budowanych lub przebudowywanych obiektów budowlanych albo ich części, w których przewiduje się pomieszczenia pracy, urządzeń produkcyjnych oraz innych urządzeń mających wpływ na warunki pracy i bezpieczeństwo pracowników
 • zgłaszanie wniosków dotyczących wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy w stosowanych oraz nowo wprowadzanych procesach produkcyjnych
 • przedstawienie pracodawcy wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach pracy
 • udział w opracowywaniu zakładowych układów zbiorowych pracy, wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych - dotyczących BHP oraz w ustalaniu zadań osób kierujących pracownikami w zakresie BHP
 • opracowanie szczegółowych instrukcji dotyczących BHP na poszczególnych stanowiskach pracy
 • ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz wypadków traktowanych na równi z wypadkami przy pracy, sporządzanie dokumentacji 
 • ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków w drodze do lub z pracy, sporządzanie dokumentacji
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej chorób zawodowych
 • opracowywanie wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy i chorób zawodowych
 • prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby
 • organizowanie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy
 • prowadzenie i przechowywanie dokumentacji dotyczącej czynników szkodliwych dla zdrowia
 • doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe, oraz doboru najwłaściwszych środków ochrony indywidualnej
 • dobór sprzętu gaśniczego, wyznaczenie dróg ewakuacyjnych
 • organizowanie badań lekarskich pracowników
 • uczestniczenie w konsultacjach w zakresie BHP,* inicjowanie i rozwijanie na terenie zakładu pracy różnych form popularyzacji problematyki BHP i ergonomii
 • sporządzanie sprawozdań z warunków pracy do Głównego Urzędu Statystycznego m.in. Z-10.
Kontakt