BHP-EXPERT zapewnia profesjonalne prowadzenie kadr i płac. Wszystkie sprawy przeprowadzamy w sposób bezbłędny, rzetelny i fachowy. Porządkujemy sprawy dotyczące pracowników. Gwarantujemy pełną satysfakcję z prowadzonych usług. Wszelkie dokumenty przechowujemy w sposób gwarantujący jak najlepsze ich zabezpieczenie, w specjalnych pancernych szafach. Swoje prace wykonujemy przy pomocy profesjonalnego narzędzia, którym jest program Gratyfikant GT. Przeprowadzamy również kompleksowy Audyt Kadrowo-płacowo na podstawie przygotowanych list kontrolnych.


W ramach stałego nadzoru zapewniamy:

  • Prowadzenie akt osobowych pracowników zgodnie z zasadami przewidzianymi w przepisach prawa pracy
  • Przygotowanie dokumentów związanych z przebiegiem zatrudnienia i zmianą warunków pracy i płacy
  • Ewidencjonowanie czasu pracy, rejestrację nieobecności, przygotowanie list obecności
  • Ewidencjonowanie umów cywilnoprawnych - umowy zlecenia, umowy o dzieło
  • Naliczanie wynagrodzeń zgodnie z zawartymi umowami
  • Sporządzanie list płac oraz raportów RMUA
  • Rejestrowanie i wyrejestrowanie pracowników w ZUS
  • Sporządzanie wydruków rozliczeniowych do ZUS
  • Dokonywanie rozliczeń w zakresie podatku dochodowego
  • Przygotowanie raportów kadrowych
  • Raportowanie kosztów wynagrodzeń
  • Ewidencja badań lekarskich i szkoleń BHP

Zapewniamy Państwu gwarancję przechowywania dokumentów w warunkach niegrożących uszkodzeniem lub zniszczeniem zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Kontakt