BHP-EXPERT wykonuje indywidualnie dla każdego klienta wymaganą Dokumentacje z zakresu BHP w skład której m. in. wchodzą:

 • Zasady i tryb przeprowadzania szkoleń z zakresu bhp
 • Przepisy równego traktowania pracowników w zatrudnieniu
 • Szczegółowe zasady użytkowania odzieży i obuwia roboczego
 • Wykaz prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i karmiących dziecko piersią
 • Wykaz prac wzbronionych młodocianym
 • Szczegółowe programy szkoleń wstępnych i okresowych z podziałem na odpowiednie stanowiska, czy grupy
 • Wykaz prac szczególnie niebezpiecznych
 • Rejestr szkoleń bhp
 • Rejestr chorób zawodowych
 • Rejestr wypadków przy pracy
 • Rejestr wyników badań i czynników szkodliwych dla zdrowia
 • Analiza i ocena ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach pracy

Ponadto oferujemy Państwu wykonanie indywidualnie dla każdego klienta wymaganych instrukcji bhp stanowiskowych i oraz instrukcji bhp do obsługi danej maszyny lub urządzenia a także uporządkowanie posiadanych dokumentów.

Kontakt